Följ Region Västerbotten

​Arktisk investeringsplattform ska förbättra finansieringslandskapet i de nordligaste glesbefolkade områdena

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2019 11:00 CET

De regionala utvecklingsinstanserna inom NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) i Sverige, Finland och Norge har gått ihop för att undersöka möjligheten att inrätta ett strukturerat investeringssamarbete för ett förbättrat finansieringslandskap i området. Den planerade stödstrukturen går under namnet ”Arctic Investment Platform”.

– Vi har nu ett långt gånget samarbete med våra grannar i Norge och Finland för att kunna jobba mer tillsammans med riskkapital till små och medelstora företag inom bland annat besöksnäringen, säger Erik Bergkvist (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten.

Syftet med samarbetet, som inleddes i januari 2019, är att tillhandahålla en konkret färdplan för upprättandet av en arktisk investeringsplattform år 2020. I samarbetet ingår Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten i Sverige, Nordland, Troms och Finnmark i Norge samt Syd Savo, Pohjois-Savo, Norra Karelen, Central Österbotten, Uleåborgsregionen, Kainuu och Lappland i Finland.

Workshop i Rovaniemi

I samband med en workshop i Rovaniemi, Finland, i mars 2019 fick projektet sitt officiella avstamp. Workshopen syftade till att avgöra vilken metod som ska användas i genomförandestudien samt att godkänna projektets arbetsplan. Nästa steg i processen är kartläggning av de aktörer som ska höras på regional, nationell och europeisk nivå. 

– Regionerna i området står inför liknande utmaningar, däribland kapitalförsörjning till små- och medelstora företag med tillväxtpotential. Brist på riskkapital och svårt med lånekapital, många gånger beroende på låga värderingar av fastigheter, skapar regionala obalanser och skilda förutsättningar mellan glesbygd och städer, säger Jörgen Niemann, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten.

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie till projektet. Läs mer och se resultaten här

Studien finansieras av de deltagande regionerna och EU-programmet Interreg Nord.

För mer information

Jörgen Niemann, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten

076-843 89 86, jorgen.niemann@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken